Kommentar

Livet kan være et kunstverk. Det mener i hvert fall Julian Blaue og Edy Poppy som de siste par årene har turnert med en gammel brannbil med sine to barn. Det enkle livet i bilen – hvor de har levd – har også vært en utstilling, hvor deres liv er kunsten som vises. Prosjektet er en del av Julian Blaues doktorgradsprosjekt på universitetet i Agder.

Alle er kunstnere

Blaue og Poppys bruk av liv som kunst er ikke noe nytt. Det er en gammel drøm i kunsten at den ikke bare skal avbilde livet, men selv være livet. Ideen fikk sin sterkeste formulering av den tyske kunstneren Joseph Beuys (1921–1986) som mente at hver enkelt borger er en kunstner og samfunnet et kunstverk.

En slik tradisjon er utopisk, vil mange hevde, men vi skal likevel ta ideene på alvor, i en tid hvor mange ser seg om etter nye orienteringspunkter og livsformer som kan gi mening til tilværelsen.