«Hvorfor må Vårt Land fokusere så mye på konflikt?»