Med jevne mellomrom, helt siden 1979, har Ipsos MMI på vegne av Norges Bondelag spurt nordmenn om de vil «opprettholde et jordbruk av minst samme­ omfang som i dag». Bare én gang – i 1993 – har ­andelen «for» ligget under 50 prosent. Som regel har den ligget langt over. I år er støtten til et jordbruk av dagens omfang på rekordhøye 92 prosent.