Ville jeg bli møtt av en skare 
hijab-kledde kvinner med strenge begrensninger for hva de kan vise i kinosalen? Og i åtte dager være omsluttet av Ramadan-fastende filmelskere?