Tiden er en venn, men den leger ikke alle sår, skriver psykolog Atle Dyregrov i en kronikk. Han beskriver tidens dobbelthet – at et tap både kan føles som et øye­blikk og en evighet siden.