Nye målinger viser at folkets tillit til det norske forsvar er synkende. En av fire nordmenn tviler på om det norske forsvar er i stand til å møte et angrep på norsk jord. Aller mest synker tilliten blant kvinner, i Finnmark og i Østfold.