Denne uken la KrFs programkomité fram forslag til nytt program for Stortingsperioden 2017-2021. Deres forslag om refleksjonstid for kvinner som ønsker abort, har fått mye oppmerksomhet.