Siden abortkampen på slutten av 70-tallet har KrF i stadig økende grad strevd med sin abortpolitikk. På den ene siden står majoriteten i partiet som ønsker en prinsipiell linje, med et tydelig nei til selvbestemt abort. En annen gruppe i KrF er mer pragmatiske, og mener resultatet er viktigst. Blant disse mener flere at partiet bør legge bort kampen mot loven – og heller utvikle en ny og praktisk politikk for å få ned aborttallene.