Stortinget avviste i går at kongen skal kunne stå fritt når det gjelder religiøs tilhørighet. Grunnloven skal fortsatt slå fast at kongen skal være evangelisk-luthersk.