Alt tyder på at det er prosten i Lofoten, Ann-Helen Fjeldstad Jusnes (58), som vil bli presentert som ny biskop i Sør-Hålogaland om en drøy måned.