Helgens store snakkis i Kirke-Norge var neppe forslaget til ny kirkelov, som ble lagt fram fredag. I stedet ble det ristet mye på hodet over at KIFO, Norges mest kompetente miljø for kirke- og religionsforskning, i høst spurte deltakerne i kirkevalget om de regnet seg som «personlig kristne».