Jon Hellesnes har fylt rolla som filosof og forfattar på ein heilt personleg måte, med ein kombinasjon av fagfilosofi, essayistikk, dikting og politikk. Og han er truleg nokså åleine mellom fagfilosofane om å skriva både romanar og politiske thrillarar. Mandag fyller han 80 år.