Neste helg blir den euro­peiske jødiske kulturdagen markert over heile Europa. Situasjonen for europeiske jødar er langt ifrå trygg og avklart. Tvert om har forskarar påpeikt at jøde­hatet veks i økonomiske nedgangstider. Aukande arbeidsløyse og fallande børsar kan gi grobotn for antisemittisme.