KrF har nå den høyeste målingen dette året med 4,3 prosent. Det er en oppgang på 1,1 prosentpoeng. Selv om det er innenfor feilmargin at partiet er over sperregrensen, er dette svært gode nyheter for KrF. Partiet har strevd tungt de seneste månedene. Også bakgrunnstallene indikerer at partiet har greid å stoppe store deler av lekkasjen til gruppen med usikre velgere.