Etter en lang runde i Stortinget torsdag fikk SV-leder Audun Lysbakken flertallet med på å utrede «mulighet for å trekke tilbake økonomisk støtte til trossamfunn som:» «andre alvorlige forhold som kan medføre tilbaketrekking av statlig støtte».