Det var Kirkerådet som skulle utnevne Den norske kirkes ledende biskop. Det fikk de ikke. Ikke i praksis. I stedet brukte Bispemøtet regelverkets formulering om at de skal nominere «inntil tre kandidater» til å nominere kun én.