I Iran jubles det det over at de kvelende sanksjonene omsider kan bli fjernet. USA og de andre avtalemaktene sier seg fornøyd med å ha satt en stopper for iranske atomvåpen. Mens Israels statsminister Benjamin Netanyahu kaller avtalen for et historisk mistak.