Kjenn deg sjølv, stod det over porten til orakelet i Delfi. Dette har mennesket vore opptatt av til alle tider. Vi har stadig utvida grensene for vår eiga erkjenning. Ikkje minst har legevitskapen gjort enorme framsteg sidan tida då medisinarane leita rundt i mørke bakgater etter nye lik å dissekere.