Atombomben som ble sluppet over Hiroshima på denne dag for 70 år siden, ga menneskeheten en ny og forferdelig innsikt: Nå kan vi i løpet av kort tid utslette oss selv. De konvensjonelle våpen som dominerte i den store krigen som ble avsluttet samme år, var forferdelige nok. Men bombene som ble sluppet over Hiroshima og Nagasaki, viste et drapspotensial med en langtidsvirkning uten sidestykke.