Det er interessant at spillefilmen Kongens nei og NRK-serien Nobel har premiere omtrent samtidig. De har nemlig mye til felles: Begge er påkostede dramaproduksjoner, laget av de beste folka i bransjen. Dermed holder de også høy kvalitet. Og ikke minst handler begge om et Norge i krig.