– Folk som ikke er religiøse, eller tilhører en annen tro, kan oppleve det som et overgrep eller en utilbørlig handling at en prest kommer med dødsbudskap, sier Kristin Mile, generalsekretær i Human-Etisk Forbund (HEF).