VG brukte dagene før FIFA-valget og Fotballtinget til å brette ut lønningene til sjefene i Norges Fotballforbund. Avisen gravde fram en kultur her hjemme som kanskje ikke er så forskjellig fra pampekulturen i Zürich som man skulle ønske.