Mer enn én av tre kirkemedlemmer sier at de vil benytte seg av stemmeretten i kirkevalget 13.-14. september. Dersom alle holder det de lover, betyr det en tredobling av tidligere oppslutningsrekorder.