«Forandring» var slagordet som brakte Obama til makten. Mange av de som stemte på ham, er skuffet. Det amerikanske samfunnet er ikke blitt forandret. Fortsatt drepes det stadig folk med våpen som det er altfor lett å få tak i. Fortsatt sitter det svært mange fargede i fengsel. Det er ikke blitt færre fattige i USA.