I 1990 måtte jeg nokså uforberedt overta som Vårt Lands ansvarlige redaktør. Jeg opplevde det som å få en tung byrde på skuldrene mine. Jeg var personlig ansvarlig for alt som sto i avisen. Det var jeg som måtte svare for alt som kom på trykk. I ytterste fall kunne jeg komme i fengsel (faktisk ble jeg anmeldt for brudd på Likestillingsloven).