Fagforeningsfanen var det første jeg så da jeg gikk gjennom døra til fabrikkutsalget til Brødrene Øyo. «Geilo. Jern- og metallarbeiderforbundet. Avdeling 104» sto det på den, med et bilde av to smeder med glødende jern på ambolten. Jeg kjente den igjen. Far hadde hatt den hjemme for å pusse opp bokstavene.