Antall norske faddere er rekordhøyt og det fortsetter å stige. Dette gir grunn til glede, uten at det betyr at ordningen er uproblematisk. Fagdirektør Øyvind Eggen i Norad påpeker at det er en avstand mellom nordmenns interesse for fadderbarn og holdningen at hjelpeorganisasjoner skal ha så lave administrative kostnader som mulig. Bistandsforsker Anne Welle-Strand poengterer at vi ikke vet om fadderordningen hjelper barn ut av fattigdommen.