Kveld etter kveld står Bjørn Eidsvåg, en av de mektigste på tros- og livssynsfeltet i Norge, på teaterscenen og etterlyser Jesus. Når vi ser hvem andre som er med blant de 20 øverste på Vårt Lands maktkart, er det imidlertid ingen grunn til å være bekymret for Jesus-kompetansen blant disse. I tillegg til Eidsvåg selv, finner vi tolv med presteordinasjon og/eller -utdanning blant disse. På toppen kommer en kirkerådsleder som har hatt store deler av sitt yrkesliv i «kristenbransjen».