Det kunne vært bygget store bibliotek av bøkene som forteller om den kristne kirkes konflikthistorie. En av dem er Bibelen selv. Apostelen Paulus forteller i et brev til menigheten i Galatia om hvordan han kalte kirkens øverste leder Peter for hykler – med hele menigheten til stede. Hvordan Peter forklarte seg får vi ikke vite, siden det var Paulus selv som fortalte historien.