Kåre nekter å komme på julebordet hvis han ikke får servert ris. Kåre er en risspiser.