Reklame er noe svineri som manipulerer oss til å kjøpe varer som vi ikke trenger, sier du kanskje. Nettopp fordi mange har den innstillingen, er det verdt å merke seg at noen klarer å skape merkevarer som blir en del av vårt univers på en måte som oppleves velkommen i stedet for å være invaderende.