Kommentar

Statsminister Solberg la vekt på at Venstre og KrF har fått gjennomslag for et tydelig klimapreg i neste års statsbudsjett da hun presenterte forliket lørdag kveld. Hun pekte dessuten på at de to har fått gjennomslag for mye annet. Listen de fire partiene la frem, viser at de to sentrumspartiene har fått penger til mange av sine hjertesaker. For KrFs del gjelder det blant annet bistand, familie, skole og voldsutsatte barn.

 

Beste budsjett for sentrum

Faktisk er gjennomslagene for begge så store at budsjettet for 2017 kan framstå som det aller beste for de to sentrumspartiene i denne perioden.