«På vei til Afrika. Håper jeg ikke får AIDS. Bare tuller. Jeg er hvit!»