Noen mennesker har noe helstøpt og redelig over seg. Den mangeårige pastoren og forkynneren Sten Sørensen har bred tillit i Frikirke-Norge, nettopp på grunn av slike kvaliteter.