Brunstad Christian Church (BCC), bedre kjent som Smiths Venner, er et omstridt norsk trossamfunn som har spredt sin helt spesielle variant av kristendommen til over 50 land. Men denne sterke veksten er ikke det som preger omdømmet deres i Norge. Her forbindes BCC med sterk sosial kontroll, pengerot, og en forbløffende evne til å bygge konferansesenter.