Onsdag ble det klart: De som vil ha vigselsliturgi for likekjønnede i kirken, vinner fram. I 2017 eller 2018 blir det endelige vedtaket gjort.