Spekulasjonene rundt mulig regjeringskrise pågår nå for fullt. Diskusjon og spenning er særlig knyttet til Venstres ultimatum om klimagjennomslag, og hvor langt Frp er villig til å strekke seg.