I julehelgen intervjuet Hallingdølen noen av de av dalens innbyggere som har en annen tro enn den kristne: Et par buddhister, et par Jehovas Vitner, et par hinduer og en muslim. Avisen kunne opplyse at det er 200 muslimer og 20 buddhister i Hallingdal.