Makt er et skummelt begrep. De fleste vil føle seg litt utilpass ved å bli tillagt makt. Særlig er det tilfellet i kristne sammenhenger. Vi skal ikke søke vårt eget, vi skal være ydmyke og sette oss selv nederst. Da skurrer det å si at man har makt.