Flere undersøkelser viser at ungdom verden rundt tror mindre på demokratiet. Mange av dem tror andre styrerformer gir oss et bedre samfunn. Denne triste utviklingen kommer samtidig med klimakrisen og mangel på økonomisk vekst i en del land. I andre land får man ikke bukt med korrupsjon og ukultur.

En del opplever dermed at demokratiet som styreform ikke har de forbedringene de hadde håpet på, og at demokratiet ikke løser store globale problemer som oppheting av vår felles klode.

Unge håp

I Norge er det fortsatt mange ungdommer som tror på demokratiet. Til tross for at middelaldrende menn fortsatt preger norsk politikk, finnes det unge og dedikerte politikere i alle partier og over hele landet som ønsker å jobbe for å bedre sitt eget lokalsamfunn.

I sommer kan du hver torsdag lese om en av disse i Vårt Land. Vi har dratt til nord, vest og øst for å treffe dem. De forteller om hvilke saker de er opptatt av, og om hvorfor de har engasjert seg politisk. De tilhører Frp, Høyre, Venstre, KrF, MDG, Sp, Ap, SV og Rødt. Og de tror på framtida. Og de vil kjempe for at den skal bli best mulig.

Ville ikke bli politiker

I dag starter vi serien med Linn- Charlotte Nordahl fra Sørreisa i Troms. Hun forteller at hun ikke hadde planer om å bli politiker. Men det var da hun kom inn i ungdomsrådet i kommunen en gnist ble tent. Du kan lese mer om Linn Charlotte på side 12 og 13.

I ukene som kommer kan du bli litt kjent med blant annet ordførerkandidat for Høyre, Harald Larssen Lønning, fra Haugesund. Og du kan lese om KrFs unge ordførerkandidat i Sokndal, ­Jonas Andersen Sayed. Mens KrF sliter med oppslutning flere ­steder, kan Jonas på 21 år, bli valgt til det gjeveste vervet i kommunen i sørvest.

Fra SV har vi intervjuet 18 år gamle Nilofar Nori fra Hadsel i Lofoten. Hun er en av de unge med bakgrunn fra et annet land enn vårt, og som har vist seg uredd i offentligheten og kan gjøre et godt valg.

Ungdommene vi har snakket med har noe felles: Et genuint engasjement for plassen de bor. Målet deres er ikke nødvendigvis å bli rikspolitiker, men å skape et bedre lokalsamfunn. Både for ungdom, for eldre og for barn.

På mange måter er disse unge politikernes engasjement noe av det vakreste og mest verdifulle vi har i vårt demokrati og vårt lille land.

Mangler

For det er åpenbart at demokratier rundt om i verden har sine svakheter. Slik er det også i Norge. Klimakrisen er et eksempel. Det er et overnasjonalt problem som på mange måter ligger langt utenfor det de unge lokalpolitikerne vil få makt over.

Men alle de unge lokalpolitikerne kan likevel gjøre mye. Akkurat der de er. Dersom ikke lokalpolitikere rundt om handler lokalt, nytter det ikke at det tenkes store tanker globalt.

Og til tross for demokratiets mange svakheter finnes det ikke noe mer bærekraftig enn nettopp demokratiet. Aller mest fordi vi selv velger hvem som skal styre over oss. Vi kan ikke skyve ­ansvaret over på andre etter at vi har lagt stemmeseddel i urnen på valgdagen. Heller ikke dersom vi lar være.

Unge håp. De unge politikerne Vårt Land skal presentere utover sommeren er viktige for at vårt demokrati skal fortsette å blomstre og leve. Sammen med alle de andre lokalpolitikerne som tilbyr sitt engasjement og sin arbeidsinnsats i fellesskapets tjeneste.

Derfor gleder vi oss til å fortelle mer om disse ungdommene. Deres engasjement og innsats peker framover. Og vi bør heie dem fram.

les mer

Redaktør, politikk og verden