Bedehuset frå min barndom ligg litt oppe i ein litt (for) bratt bakke i bygda Lambhaug i Luster kommune. Det vart innvigd vel fire år før eg vart fødd. I barndommen kunne vi sjå rett opp dit frå kjøkkenvindauget – og rusla dit i finkleda kvar gong det hende noko der. Og på 60- og 70-talet var det nokså ofte. Dette var eitt av samlingspunkta.