Da regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett i morges, fremsto det ved første øyekast som et lyseblått budsjett, som KrF og Venstre ville kunne støtte uten store bruduljer. Det er annerledes enn i fjor, da KrF og Venstre umiddelbart reagerte på forslag de opplevde som usosiale.