Folk som ikke er fra Oslo blir iblant ganske fortørnet ved tanken på at noen i hovedstaden skal ta avgjørelser som angår resten av landet. «De der inne i Oslo» skal ikke komme her og tro at de vet noe om Vestlandet, Sørlandet og Nord-Norge.