Det har vært snakket mye om kristenhøvdingen Carl Fredriks Wisløffs negative syn på dans. Jeg har lenge vært positiv, men nå er jeg kommet i tvil. Pardans bør være innenfor – i hvert fall hvis man er gift – men ellers bør ikke kristne danse. Rett og slett av estetiske årsaker.