Av Tomm 
Kristiansen, Afrika-kjenner og tidligere NRK-journalist