Da regjeringen la frem sitt tillegg til statsbudsjettet fredag, hadde de kuttet hardt i en rekke punkter som er viktige for samarbeidspartiene Venstre og KrF. De tøffeste kuttene er tatt innenfor bistand. For til tross for at bistandsbudsjettet ble økt, går en betydelig større andel av midlene til flyktninger i Norge. Dermed kuttes det i overføringer til fattige land.