Kunstnarar av alle slag har for alvor oppdaga at religiøse ekstremistar trugar den frie verda. Dette er ikkje akkurat ein ny trend i kunsten, som alltid har interessert seg for religionens mørke sider. Likevel ser vi ein tydeleg vilje blant dramatikarar, filmskaparar og forfattarar til å trenge djupare ned i tankegangen til menneske som let seg øydelegge av eit forkvakla religiøst brennhug. Det er god grunn til å tru at frykta for den militante islamismen, representert terroraksjonane til IS, dannar ein viktig del av bakteppet for denne kunstnariske undersøkinga. Samtidig går kunstnarane også laus på fundamentalistisk kristendom.