I over et år har Norge hatt bevæpnet politi. Det er en midlertidig ordning, som ble satt i verk som følge av en skjerpet trusselvurdering sommeren 2014. Når en midlertidig praksis stadig forlenges, skaper det en nødvendig politisk debatt. Justisminister Anders ­Anundsen har sagt at bevæpningen gjelder til 15. oktober.