Forsker og sosiolog Olav Aagedal mener en bedehuskultur som før var veldig kontroversiell og påtrengende, med skarpe meninger om rett og galt, ikke lenger oppleves truende og kontroversiell. I flere miljøer nærmer bedehuskulturen seg kultstatus.