Da KrFs landsstyre for få uker siden skulle diskutere hvem de vil samarbeide med ­etter valget, etterlyste flere i KrF et ­tydelig råd fra sin egen leder. ­Ingen av dem sa det høyt i ­media, men flere av KrFs sentrale folk ga likevel uttrykk for at de ønsket mer tydelighet.